Laktawan ang galugad

*Kung sa iyong pakiwari ay mali ang nakalagay na kahulugan ng salita, maaari kang mag-iwan ng puna upang ito ay maiwasto. Maaari ka ring magdagdag ng iba pang salita sa pamamagitan ng espasyong nakalaan para sa puna at kumento. Salamat.

 • babaylan – priestess
 • bagot – bored, exasperation, impatience
 • bagtas – a crossing, short cut across a field
 • bagwis – pakpak, wing
 • bahay-bata – uterus, womb
 • baitang –  grade, level, steps of a staircase, rank, degree
 • bakulaw – gorilla
 • balagtas – going across, short cut way
 • balakid – obstacle
 • balani – magnet
 • balantok – arc, shaping in the form of arch
 • balarila – grammar
 • balintataw – pupil of the eye
 • balanggot – sumbrero
 • balangkas – outline
 • balasubas – walang modo
 • balik-tanaw – review, retrospect, flashback
 • balingkinitan – lean, slender, slim
 • balinguyngoy – nosebleed
 • balintataw – pupil of the eye
 • balintiyak – passive voice
 • balintuna – unbelievable, contrary to fact, absurd
 • balisultag – involution
 • balnian – magnetism
 • balumbon – wad, scroll, roll
 • baluti – armor
 • banaag – glimpse, faint manifestation, glimmer
 • bangag – slow minded
 • banggirahan – lababo
 • banghay – plan, diagram, frame, sketch, outline, plot, design
 • bansag – alyas, nickname, username
 • basisig – centrifugal force
 • batalan – paliguan
 • batayan – basis, source
 • batayang-panukat – unit of measurement, measuring unit
 • batid – understanding, information, adjective, understood, known
 • batikos – verbal attack, severe criricism, tirade, tirada
 • bato-balani – magnet
 • baybay – a spelling, shoreline, border, shore, side, edge, tahak
 • baybay-dagat – beach, seashore
 • baybayin – to spell, go along the border, follow the shoreline, beach, tahakin
 • bayong – soft basket
 • bigkis – bundle, gridle, tying together into a bundle, bond
 • bilnuran – arithmetic
 • bisig – arm, forearm
 • bisperas – eve
 • bubog – broken pieces of glass
 • budhi – conscience, conduct
 • buhagsigwasan – pneumatics
 • bukal – water spring, source
 • bukang liwayway – dawn
 • buklod – bond, metal ring
 • bukluran – reinforce with a metal ring, bind together
 • bulay – meditation, stripping palm leaves, strip of palm leaf
 • bulay-bulay – meditate
 • bulwagan – hall, big entrance to a building
 • buni – factorial (mathemathical term)
 • buod – summary
 • butaw – membership fees, practice bout in cockfighting, fine for delinquency in payment of one’s obligation,
Advertisements

One Comment

 1. Bathala-Dyos,Maykapal


Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

%d bloggers like this: